Vernieuwende aanpak

De manier waarop Karmijn toegevoegde waarde levert aan ondernemingen is nieuw en onderscheidend. Wij zijn een zeer actieve partner voor de ondernemingen waarin wij investeren. Onze betrokkenheid begint vaak al op het moment dat het management nog geen exact idee heeft over mogelijke transacties en de financiering daarvan. In deze fase helpen wij het management graag een visie te ontwikkelen over de te volgen strategie en de mogelijkheden van private equity en een investeerder.

Gedurende de investeringsperiode ligt onze focus op gezamenlijke waardecreatie; we ondersteunen het management bij het laten groeien van het bedrijf en het verbeteren van de bedrijfsprestaties. De beste aanpak om deze doelen te bereiken bepalen we samen met het managementteam.

Naast de traditionele onderwerpen als financiën en efficiency richt Karmijn zich ook op de ‘zachtere’ aspecten van ondernemerschap, zoals zorg voor medewerkers en klanten, langetermijnvisie en stimuleren van creativiteit en innovatie. Wij geloven dat deze aspecten evenzeer bijdragen aan de groei en waarde van een bedrijf. We helpen de positieve effecten van diversiteit in de onderneming te versterken.

Uiteraard zijn een vertrouwensrelatie en nauwe samenwerking met het management hiervoor onmisbaar. Wij investeren dan ook primair in onze relatie met u als ondernemer.

Ondersteunen van het management

Karmijn ondersteunt het managementteam op strategisch en operationeel niveau. We zijn een klankbord, we dagen uit, en we helpen waar we kunnen. Een gedeelde visie is cruciaal. We werken nauw samen om deze te creëren. Karmijn luistert naar de behoeften van het managementteam en het bedrijf.

Inschakelen van relevante experts

Wij zetten onze kennis, expertise en energie in ten behoeve van de onderneming. We hebben daarnaast een groot netwerk van experts, op verschillende vakgebieden, zoals bijvoorbeeld marketing, online strategy en finance. We ondersteunen tevens actief bij het invullen van vrijkomende managementposities in de onderneming.

Interne verbeteringen

Waar nodig ondersteunt Karmijn het management hands on, door specifieke projecten op zich te nemen of uit te laten voeren met behulp van experts. Daarbij gaat het vaak om niet-core business, maar wel belangrijke zaken als het verbeteren van het management informatie systeem, het werkkapitaal of het risicomanagement.

Versnellen van marketing en sales

Karmijn zoekt actief mee naar nieuwe markten en nieuwe producten of diensten. We versnellen internationalisatie en/of de verdere uitrol van online strategieën. Karmijn helpt de onderneming toegang te krijgen tot internationale distributeurs, agenten en klanten en e-commerce experts.

Overnames

Indien dit past in de groeistrategie van de onderneming zoeken we actief naar mogelijke overnamekandidaten. We doen research naar de spelers in de markt, selecteren mogelijke kandidaten, initiëren gesprekken en zijn actief betrokken bij de mogelijke onderhandelingen en executie.

Investeringscriteria

Transacties

Groeikapitaal

Financiering van overnames

Management buy-outs

Meerderheidsbelang of substantieel minderheidsbelang

Bedrijven

Geleid door team van vrouwen en mannen

Alle bedrijfstakken, met name productie, handel en dienstverlening

Volwassen ondernemingen

Niet-beursgenoteerd

Gevestigd in Nederland

Bedrijfsomvang

Minimaal 5 jaar operationeel

Bewezen kasstromen

Resultaat minimaal € 500.000

Omzet minimaal € 5.000.000

Goed vooruitzicht op exit en rendement (25%+)

Investeringsomvang

Investeringen van € 2-12,5 mln (equity) (groter mogelijk met co-investeerders)

Transactieomvang € 5-50 mln

Add-on kapitaal beschikbaar

Werkbare leverage

Diversiteit

Wij geloven in de kracht van diversiteit. We investeren daarom in bedrijven die worden geleid door gemengde managementteams, bestaande uit een gebalanceerde combinatie van vrouwen en mannen. De crux zit daarbij in het feit dat verschillende mensen verschillende invalshoeken, managementstijlen en prioriteiten inbrengen in het team. Dit verschil in leiderschapsstijlen leidt bewezen tot een beter afgewogen besluitvorming. Onderzoek toont aan dat ondernemingen met een gemengd managementteam beter presteren en daardoor hogere financiële resultaten genereren.

 

Het gaat niet alleen om geld, even belangrijk is een klankbord
gielissen geneva aston martin
tommy hilfiger campagne IMA