Vernieuwende aanpak

 

Actief partnership

Wij zijn geen gewone participatiemaatschappij. Ondernemers die met Karmijn in zee gaan mogen rekenen op betrokken meedenkers en -doeners. We zijn een klankbord en we helpen waar we kunnen. Alles om je bedrijf te laten groeien en de bedrijfsprestaties te verbeteren. De focus ligt op gezamenlijke waardecreatie, waarbij openheid en vertrouwen zorgen voor een plezierige omgang met elkaar.

Oog voor zachtere waarden

Efficiency en financiën zijn onze core business. Vanzelfsprekend. Maar loyale medewerkers en klanten vinden wij net zo belangrijk. Evenals het stimuleren van diversiteit, creativiteit en innovatie. Wij geloven dat deze aspecten passen binnen een langetermijnvisie: ze dragen bij aan de groei en waarde van je bedrijf.

Partner van management

Karmijn ondersteunt op strategisch en operationeel niveau. We helpen je bij het ontwikkelen van de te volgen strategie en we werken de extra mogelijkheden van het gebruik van private equity uit. Een gedeelde visie is cruciaal. We werken nauw samen om deze te creëren.

Interne verbeteringen

Wanneer nodig nemen wij specifieke projecten op ons of laten wij deze uitvoeren door experts. Meestal betreft het niet de core business, maar bijvoorbeeld het verbeteren van het managementinformatie-systeem, werkkapitaal of risicomanagement.

Versnellen van groei

Karmijn zoekt actief mee naar nieuwe markten, producten en diensten. Wij versnellen internationalisatie en/of verdere uitrol van online strategieën en helpen toegang te krijgen tot internationale distributeurs, agenten, klanten en e-commerce experts.

Overnames

Wanneer de groeistrategie van de onderneming erom vraagt, zoeken wij actief naar mogelijke overnamekandidaten. We doen research naar de spelers in de markt, selecteren kandidaten, initiëren gesprekken en zijn betrokken bij onderhandelingen en executie.

Inschakelen van relevante experts

In aanvulling op onze eigen kennis, expertise en energie beschikken wij over een netwerk van experts op het gebied van o.a. marketing, e-commerce, retail en finance. Ook ondersteunen wij actief bij het invullen van vrijkomende managementposities.

Investeringscriteria

Transacties

Groeikapitaal

Financiering van overnames

Management buy-outs

Meerderheidsbelang of substantieel minderheidsbelang

Bedrijven

Geleid door team van vrouwen en mannen

Alle bedrijfstakken, met name productie, handel en dienstverlening

Volwassen ondernemingen

Niet-beursgenoteerd

Gevestigd in Nederland

Bedrijfsomvang

Minimaal 5 jaar operationeel

Bewezen kasstromen

Resultaat minimaal € 500.000

Omzet minimaal € 5.000.000

Goed vooruitzicht op exit en rendement (25%+)

Investeringsomvang

Investeringen van € 2-12,5 mln (equity) (groter mogelijk met co-investeerders)

Transactieomvang € 5-50 mln

Add-on kapitaal beschikbaar

Werkbare leverage

Diversiteit

Wij geloven in de kracht van diversiteit. We investeren daarom in bedrijven die worden geleid door gemengde managementteams, bestaande uit een gebalanceerde combinatie van vrouwen en mannen. De crux zit daarbij in het feit dat verschillende mensen verschillende invalshoeken, managementstijlen en prioriteiten inbrengen in het team. Dit verschil in leiderschapsstijlen leidt bewezen tot een beter afgewogen besluitvorming. Onderzoek toont aan dat ondernemingen met een gemengd managementteam beter presteren en daardoor hogere financiële resultaten genereren.

 

Hoe financier ik de groei van mijn bedrijf?
gielissen geneva aston martin
tommy hilfiger campagne IMA