lacomics.net

Bewezen hogere waardecreatie met inzet van diversiteit

In de serie “De balans tussen harde en zachte waarden” interviewt Karmijn Kapitaal praktijkspecialisten over onderwerpen zoals diversiteit, inclusiviteit en continuïteit. Al sinds de start van Karmijn Kapitaal, ruim tien jaar geleden, zijn diversiteit en inclusiviteit belangrijke ingrediënten voor de samenwerking met partners. Niet als doel op zich, maar de juiste balans tussen de zogeheten zachte waarden en de keiharde cijfers – de harde waarden – blijkt keer op keer de sleutel voor het bouwen van rendabele en duurzame bedrijven die door middel van groei continuïteit in werkgelegenheid, aandeelhouderswaarde en duurzaamheid creëren.

Wat verstaan we onder diversiteit, hoe belangrijk is diversiteit nu eigenlijk, wat levert het op en hoe werkt dat in de praktijk? Ignacio Bruin is Investment Manager bij Karmijn Kapitaal en trapt de serie af door uit te leggen hoe hij zelf omgaat met diversiteit in zijn werkzaamheden bij Karmijn.

Ignacio Bruin, Investment Manager Karmijn: “Als je aan mij vraagt wat diversiteit is, dan betekent dit voor mij persoonlijk iemand de ruimte geven om zichzelf te zijn binnen een team van mensen met verschillende personen, inzichten en achtergronden. Een open cultuur waar iedereen zich vrij voelt om een idee op tafel te leggen, waarin we respectvol luisteren naar elkaars meningen, we vaak pittige discussies voeren en dan besluiten nemen om verder te gaan. Een cultuur die wars is van autoritair gedrag, niet binnen het bedrijf onderling en niet in de samenwerking met Karmijn als investeerder.

Opgeleid als econometrist draaide mijn opleiding om cijfers en in mijn werk draait het meer dan de helft van de tijd om mensen. Je hebt mensen nodig om de gewenste verandering te kunnen doorvoeren. Hoe je mensen in beweging zet, heb ik tijdens mijn opleiding nooit geleerd en in mijn werk des te meer. Je wilt mensen uitdagen om processen anders te doen, taken uit te voeren die ze misschien nog niet meester zijn en dat is elke keer weer een uitdaging. Diversiteit is geen kwestie van een x aantal mannen en vrouwen, maar de mindset die in een team ontstaat. Een open diverse teamsamenstelling helpt om in relatief korte tijd veranderingen in gang te zetten en leidt tot betere resultaten.”

Meteen de diepte in
Bij Karmijn begrijpen we dat mensen ontzettend belangrijk zijn voor een bedrijf. In onze eerste kennismaking gaan we al vrij snel de diepte in: we willen weten wie de mens is, wat het product is en wat werknemers drijft. Ook de bedrijfscultuur en onderwerpen als diversiteit en inclusiviteit komen ter sprake in onze eerste kennismaking.

Waarom? We willen met onze gesprekspartners graag een goede band opbouwen. Hiervoor moet je elkaar op belangrijke waarden leren kennen want als het tot een investering komt, werken we voor meerdere jaren samen. De openheid die we beogen binnen een organisatie moet overeenkomen met de manier waarop ze hun bedrijf runnen of iets zijn waar ze naar toe willen groeien.

Uiteraard liggen veel onderwerpen op tafel als het komt tot een initiële investering. Zo kijken we samen met de directie hoe het bedrijf het beste kan groeien en duurzame waarde kan creëren. Grondige analyses, spreadsheets, marktonderzoek en vele gesprekken volgen. Daarbij komen de ideeën zowel van het bedrijf, onszelf als ook van andere experts.

Karmijn is opgericht in 2010 door drie vrouwen en was de eerste private equity investeerder die zich richtte op MKB bedrijven die divers waren.

Diversiteit is voor ons veel meer dan gender diversiteit, altijd al geweest. We kijken naar de juiste balans in harde en zachte waarden. Tussen het streven naar winst en het realiseren van maatschappelijke waarde. Tussen risico’s nemen en afwegen, concurreren en verbinden. Tussen zakelijk en zorgzaam leiding geven, actiegericht en bedachtzaam. Tussen meningen en overtuigingen, van mannen én vrouwen.

Ignacio: “Vrij snel na het doen van een investering starten we, met hulp van specialisten, om inzicht te krijgen in ieders leiderschapsstijlen maar meer nog om een eerste stap te zetten naar een open samenwerking. Praten over energielekken of juist de motivatiepunten leidt altijd tot discussies binnen het team. Mooi juist, want als je discussies kunt voeren binnen een team, betekent dat het team in ontwikkeling is en ben je goed op weg. Een cultuurverandering is een grote stap. Daarom komen deze sessies regelmatig terug. Als het managementteam een open cultuur creëert, geldt dat als voorbeeld voor de gehele organisatie.”

Redenen waarom diversiteit werkt
Diversiteit kost veel tijd en energie, wat levert het eigenlijk op?

Ignacio: “Diversiteit levert allereerst betere resultaten op in cijfers en ook in zachtere waarden, is onze ervaring. Zachte waarden zijn bijvoorbeeld: medewerkerstevredenheid, een team dat bestaat uit risiconemers en risicomijders, denkers en doeners, zakelijk leiders en verbinders. De waardecreatie is optimaler op alle vlakken. Als teams beter onderling samenwerken, biedt het juist ook ruimte om andere soms tegenstrijdige inzichten met elkaar te delen. Daar worden plannen beter van. Als investeerder zijn we nauw betrokken bij de plannen, niet op een directieve manier, zeker niet. Ik moet toegeven dat de beste ideeën van de mensen uit de bedrijven zelf komen. En ook als ik iets op tafel leg, kijken we er samen naar, discussiëren erover en nemen we een besluit. Een open samenwerking maakt dat iedereen zijn input kan geven, zo ontstaat de grootst mogelijke waarde. Op deze manier werk ik het liefste en het beste samen.”

Diversiteit in de praktijk
Alle neuzen staan dezelfde kant op en je hebt mooie plannen op papier. Hoe krijg je die plannen werkend?

Ignacio: “Onze uitgebreide ervaring met waardecreatie helpt natuurlijk bij elke nieuwe investering die we doen. Met behulp van dat framework gaan we aan de slag en starten we projecten op. Tegelijkertijd is het een doel om de beoogde openheid van samenwerking te creëren. Zelf ook onderdeel te worden van het team en samen te bouwen aan het bedrijf.

"Tegelijkertijd is het een doel om de beoogde openheid van samenwerking te creëren. Zelf ook onderdeel te worden van het team en samen te bouwen aan het bedrijf."

Ignacio Bruin

We willen altijd een verandering op gang krijgen. Niet iedereen binnen een bedrijf wil hierin meegaan en sommigen raken we dan ook kwijt onderweg. Als er wijzigingen in de directie plaatsvinden, nemen we een actieve rol in het sollicitatietraject in. We werken uit wie goed past in het huidige team en zoeken dan een ideale kandidaat, zodat je een gebalanceerde teamsamenstelling krijgt. Vanuit diversiteitsoogpunt moedigen we de andere directieleden aan om samen met ons juist te kiezen voor een persoon met andere inzichten.  

Tenslotte geven we graag het goede voorbeeld in hoe we communiceren en met mensen omgaan. We stellen ons kwetsbaar op, geven toe dat we dingen niet weten of fouten maken. We zijn niet de vijand, we zijn onderdeel van het team en doen onze uiterste best.”

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een andere term die vaak in de mond ligt bij ondernemers. Wat versta je onder duurzaamheid en hoe zet je dat in?

Ignacio: “Investeren is samenwerken voor een aantal jaren, een duurzame relatie opbouwen. Duurzaamheid in de visie van Karmijn Kapitaal is waar ik me helemaal in kan vinden. Ethisch verantwoord investeren en gaan voor de win-win. Ik wil echt waarde toevoegen en op een gezonde manier bedrijven sterker maken en helpen groeien. Continuïteit van het bedrijf beogen en niet een bedrijf opkloppen om het rendement hoger te maken voor de investeerder. Bij duurzaamheid denk je automatisch ook aan de Environmental Social And Governance criteria, waaraan bedrijven zoveel mogelijk willen voldoen. Die nemen we ook zeker mee in onze analyses en plannen, want verandering begint bij jezelf. We schakelen expertise in om onze portfoliobedrijven daarbij te helpen en we zijn realistisch: na een investering moeten we vaak eerst allerlei andere optimalisatieslagen maken, voordat we aan deze criteria kunnen werken.” 

© 2010-2020 Karmijn Kapitaal. All Rights Reserved.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.