Over ons

Karmijn Kapitaal is opgericht door Désirée van Boxtel, Hadewych Cels en Cilian Jansen Verplanke. We delen ons enthousiasme voor ondernemers, en wij hebben een uitgebreide achtergrond in het doen van investeringen. In 2010 zagen wij een kans voor een investeringsfonds dat investeert in bedrijven die worden geleid door vrouwen en mannen.

Team

Ad van Herpen

Investment Associate

Claire de Jager

Investment Associate

Ewald Dekkers

Portfolio Support Manager

Freerk Smit

Financial Portfolio Manager

Ignacio Bruin

Investment Manager

Meike Scheffer

Investment Director

Niels Molewijk

Investment Director

Quinten Hoogeboom

Investment Manager
team karmijn

Diversiteit

We geloven in de kracht van de combinatie van verschillende mensen, invalshoeken, prioriteiten, leiderschapsvisies. Dat gaat uiteraard verder dan het simpelweg tellen van mannen en vrouwen, of achtergronden. Onze jarenlange ervaring met het onderwerp heeft ons geleerd hoe diversiteit kan werken, wanneer het kan leiden tot excellente teams en organisaties. Een gedeelde visie is daarbij cruciaal.

We investeren daarom in bedrijven die worden geleid door gemengde managementteams, bestaande uit een gebalanceerde combinatie van vrouwen en mannen. Vooral dan zien we die verschillende invalshoeken. Deze verschillen leiden bewezen tot een beter afgewogen besluitvorming. Onderzoek toont aan dat ondernemingen met een gemengd managementteam beter presteren en daardoor hogere financiële resultaten genereren.

Wij zijn zelf ook ondernemers, gericht op continuïteit, en zien dat diversiteit een belangrijke succesfactor is. Daar waar iedereen doet waar hij goed in is en waar verschillende leiderschapsstijlen samenwerken worden betere resultaten geboekt.

Uiteraard streven we niet alleen naar diversiteit in onze portfoliobedrijven, maar ook in ons eigen team. Ook bij externe adviseurs werken we graag met een gemengd team.

Duurzaamheid en ESG

Karmijn is van mening dat investeren meer bestrijkt dan de traditionele onderwerpen zoals financiën en efficiency. We investeren in MKB-bedrijven die worden geleid door (gender) diverse managementteams en richten ons ook op de ‘zachtere’ aspecten van ondernemerschap, zoals zorg voor medewerkers en klanten, langetermijnvisie en stimulering van creativiteit en innovatie. Ook andere duurzaamheidsonderwerpen zijn belangrijk factor voor sterke beleggingsprestaties en zakelijk succes. Bij de implementatie van ESG proberen we een optimum te vinden tussen lange termijn waardecreatie, concurrentievermogen en het verminderen en beheersen van risico’s. Karmijn werkt in een dialoog met de portfoliobedrijven om tot concrete ESG-thema’s en acties te komen. Wij doen de eerste aanzet voor de riscofactoren en op welke manier portfoliobedrijven waarde kunnen toevoegen. Vervolgens vullen de portfoliobedrijven dit zelf aan.

Onze Karmijn Responsible Investment Policy beschrijft wat verwacht wordt van Karmijn als investeerder en wat Karmijn van haar portefeuillebedrijven verwacht.

Als signatory van de United Nations Principles of Responsible Investment onderschrijven we (publiekelijk) het belang van duurzaam investeren en duurzame investment practices in de bredere context van mondiale duurzaamheidsdoelen die we als samenleving met elkaar stellen, zoals bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals.

© 2010-2020 Karmijn Kapitaal. All Rights Reserved.