Niels Molewijk

Investment Director

Brief info

Niels is begonnen als advocaat bij Allen & Overy LLP en heeft daarna operationele ervaring opgedaan in het bedrijfsleven. Hij is onder andere betrokken geweest bij de aankoop van Saab en heeft verschillende (her)financieringen begeleid (zowel vreemd- als eigen vermogen). Hij is in Zweden betrokken geweest bij de turnaround van Saab en later bij de doorstart van Marlies Dekkers. Niels heeft rechten gestudeerd en een MBA van de Rotterdam School of Management.

“Ik heb veel respect voor ondernemers en managementteams die de visie en het lef hebben om iets op te bouwen en het is een mooie uitdaging om die mensen te helpen om hun doel te verwezenlijken.”

© 2010-2020 Karmijn Kapitaal. All Rights Reserved.